Kontakt

Bestil program

Klagemuligheder

Tilmelding

Firmaets og dets historie

Tidligere års introduktioner

Faglige rejseledere:
 
  Erik Gøbel
 
  Hans Jørgen Frederiksen
 
  Line Palle Andersen
 
  Flemming Ytzen
 
  Søren Mentz
 
+
 
KLAGEMULIGHEDER
 
Hvis man som rejsende - mod forventning - finder anledning til at at anføre et klagepunkt på rejsen, er det vigtigt at dette gøres til rejselederen under selve rejsens afvikling, således at vi undervejs har mulighed for at rette op på eventuelle fejl og mangler. Hvis en klage først fremføres efter en rejses hjemkomst fortabes retten til evt. erstatning. 
 
Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

VIETNAM - SYDØSTASIENS SMUKKE FABELDYR.

"FRA LUCCA TIL BILBAO"

"JAPAN - MYTERNES OG LEGENDERNES LAND"

MALAYSIA & SINGAPORE

"DANSK VESTINDIEN"

SANTIAGO DE COMPOSTELA

"DET BYZANTINSKE GRÆKENLAND"