Kontakt

Bestil program

Klagemuligheder

Tilmelding

Firmaets og dets historie

Tidligere års introduktioner

Faglige rejseledere:
 
  Erik Gøbel
 
  Hans Jørgen Frederiksen
 
  Line Palle Andersen
 
  Flemming Ytzen
 
  Søren Mentz
 
+Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel


Erik Gøbel

Født 1949, cand. mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet 1979. Efter kortvarige ansættelser i gymnasieskolen og Institut for økonomisk Historie har han siden 1981 været ansat som arkivar i Rigsarkivet, nu som seniorforsker.
Han har publiceret talrige artikler og bøger om dansk historie, særlig om handel og søfart på vore gamle tropekolonier - især Dansk Vestindien. Han har også skrevet om disse emner i Den Store Danske Encyclopædi. Senest har han udgivet bogen „A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U.S. Virgin Islands) 1671-1917“ og lavet hjemmesiden www.virgin-islands-history.dk.
Erik Gøbel har også holdt mange foredrag i ind- og udland, f.eks. gæsteforelæsninger på University of Virgin Islands. Han har knyttet tætte kontakter til øerne under sine besøg og er bl.a. æresmedlem af Society of Virgin Islands Historians og mangeårigt medlem af bestyrelsen for Dansk Vestindisk Selskab. Desuden Danmarks repræsentant i International Commission of Maritime History.
Erik Gøbel var også i 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 og 2016 rejseleder for EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL på rejsen til Dansk Vestindien.

"DANSK VESTINDIEN"


VIETNAM - SYDØSTASIENS SMUKKE FABELDYR.

"FRA LUCCA TIL BILBAO"

"JAPAN - MYTERNES OG LEGENDERNES LAND"

MALAYSIA & SINGAPORE

"DANSK VESTINDIEN"

SANTIAGO DE COMPOSTELA

"DET BYZANTINSKE GRÆKENLAND"