Kontakt

Bestil program

Klagemuligheder

Tilmelding

Firmaets og dets historie

Tidligere års introduktioner

Faglige rejseledere:
 
  Erik Gøbel
 
  Hans Jørgen Frederiksen
 
  Flemming Ytzen
 
  Thomas Heine Nielsen
 
+

„DET KLASSISKE GRÆKENLAND“

Lektor, ph.d. Thomas Heine Nielsen

11.-19. oktober 2020 (9 dage)


En rejse i tid og rum, til Agamemnons Mykene og Sokrates’ Athen, til de olympiske leges Olympia og det berømte orakel i Delphi.
Efter ankomst til Athen begynder vi med en firedages bustur, der bringer os til de vigtigste steder i det antikke Grækenlands historie. Først den vældige borg Mykene fra 2. årtusinde f.Kr., levn fra den tidsalder, Homer beretter om i Iliaden og Odysseen. En afstikker til det velbevarede teater i Epidauros fra 300-tallet f.Kr. og resterne af det antikke sundhedscenter sammesteds. Dagen efter tværs over Peloponnes til Olympia, hvor græske bystater fra hele Middelhavsområdet og siden også romerske kejsere aflagde besøg hvert 4. år og dystede om sejrskransen gennem tolv århundreder - forløberen for nutidens olympiske lege.
På tredjedagen når vi til Delphi i Mellemgrækenland, det andet store samlingssted for græske adelshuse og bysamfund, hvor guden Apollon herskede, og præstinden Pythia gav dystre varsler om fremtiden. Og midt i ugen er vi tilbage i Athen. Det klassiske Athen er et højdepunkt i oldtidshistorien og grundlaget for al senere samfundstænkning, digtning og videnskab i den vestlige verden. Vi skal op på Akropolis og se de bygninger, som verdens første demokrati rejste til deres guder i stolt bevidsthed om eget værd. Vi skal færdes på Athens torv, hvor Sokrates og andre gode hoveder satte spørgsmålstegn ved netop denne selvbevidsthed og rystede både gamle verdensbilleder og nye. Besøg på Nationalmuseet og i Dionysos-teatret, tragediens skueplads, Dødebyen Kerameikos, Folkeforsamlingens mødested Pnyx - hele den antikke verdensby Athen - før hjemrejsen 9. dagen.


"DET BYZANTINSKE GRÆKENLAND"

„DET KLASSISKE GRÆKENLAND“

"JAPAN - MYTERNES OG LEGENDERNES LAND"

SANTIAGO DE COMPOSTELA